Načítám...

Novinky

Digitální transformace společnosti G3 plus, s.r.o.

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK


 

ELEKTROMOBILITA

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

V letech 2020 - 2021 společnost G3 plus, s.r.o. realizovala projekt Elektromobilita v rámci

programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do podniku G3 plus, s.r.o. proběhla skrze

pořízení 2 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1 a 2 ks nabíjecí stanice pro elektromobily v pro

vlastní potřebu s příslušenstvím.

Využívání elektromobilů a nabíjecích stanic v podniku G3 plus, s.r.o. je hodnoceno pozitivně:

“V září roku 2020 jsme převzali dva zakoupené vozy Hyundai Kona Electric. Jedno auto zcela

nahradilo služební vůz se spalovacím motorem a druhé posloužilo jako rozšíření vozového parku.

Nyní již pro osobní přepravu v rámci společnosti používáme výhradně jen tyto elektromobily a o

návratu ke spalovacím motorům ani neuvažujeme. Za naši společnost a všechny co používáme

BEV mohu říct, že jsme s nimi maximálně spokojeni a vyhovují nám lépe než auta se spalovacími

motory.

 

Co se týče ekonomiky provozu, tak ten je nesrovnatelně levnější než spalovací vozy.

V současnosti máme jeden z vozů obměněn za původní a sice nákupem ojetého vozu ve stejném

provedení, se stejným pohonem a baterií z důvodu havárie původního vozu, který byl po havárii

neopravitelný.

Na závěr bych ještě rád dodal, že velmi reálně zvažujeme nákup dodávkového elektrického vozu.

Aktuálně nás od tohoto nákupu odrazuje nižší nosnost těch aut.

Věřím, že se v blízké budoucnosti změní legislativa a navýší se limit celkové užitné hmotnosti pro

elektrické dodávky na více než současný 3,5t…“

 

Společnost G3 plus, s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši

560 008,06,- Kč.

 

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace pro

konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva V. programu

podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita.

 

Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - G3 plus, s.r.o.

 

Jméno žadatele - G3 plus, s.r.o.

 

Termín realizace - 6. 1. 2020 - 31. 3. 2021

 

Způsobilé výdaje -

1. Pořízení 2 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - celkem 1 790 396,56,- Kč. Způsobilé

výdaje se rovnají pořizovací ceně vozů bez DPH.

2. Pořízení 2 ks dobíjecí (neveřejné) stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu

pro vlastní potřebu - celkem 76 297,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají investičním výdajům.

Celkové způsobilé výdaj projektu tak činí 1 866 693,56,- Kč.

 

Popis projektu - Projekt žadatele G3 plus, s.r.o. v rámci V. Výzvy programu podpory NUT zavedl

do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl

pořízen 2x Elektromobil pro vlastní potřebu a 2x nabíjecí stanice pro vlastní potřebu. Projekt je

realizován ve Zlínském kraji.